Eenvoudig Nederlands

Van april 2019 t/m juli 2019 schreef ik teksten in eenvoudig Nederlands. Iedere week een verhaaltje van om en nabij 200 woorden. Een verhaaltje schreef ik meestal in een uurtje.

In de verhaaltjes schreef ik informatief. Ook probeerde ik vaak een gevoel over te brengen. Met weinig taal is dat moeilijk.

Het was een uitdaging om niet te kinderachtig te schrijven.

Met de verhaaltjes richtte ik me in eerste instantie op mensen die laaggeletterd zijn en mensen voor wie Nederlands niet hun eerste taal is.

De verhaaltjes werden verspreid via een verzendlijst in WhatsApp alsmede op andere Social Media.

We zullen zien of de serie een vervolg krijgt. Ik beleefde er veel plezier aan.

Hier vindt u een overzicht van de verhaaltjes.