Vastenmaand

Schilderij van Pieter Breughel de Oude. Het heet de strijd tussen Carnaval en Vastenavond en komt uit 1559.

Vasten betekent dat je in een bepaalde periode geheel of gedeeltelijk niet eet en/of drinkt.

Er zijn verschillende redenen of motieven om te vasten. De meest voorkomende zijn religieuze motieven. In alle grote godsdiensten komt het voor. In het Joodse geloof zijn er bepaalde vastendagen. In het Christelijke geloof begint de vastentijd op Aswoensdag. Dat is de woensdag na Carnaval. De dinsdagavond daarvoor noemen we vastenavond. De vastentijd eindigt weer met Pasen en duurt 40 dagen. In het Islamitische geloof kennen we de Ramadan. De Ramadan is de negende maand van de Islamitische maankalender. Omdat deze een andere telling kent dan onze Westerse kalender verschuift de Ramadan elk jaar een aantal dagen. De maand wordt afgesloten met het Suikerfeest. Dit jaar is dat waarschijnlijk op dinsdag 5 juni. Het heeft te maken met de ‘geboorte’ van een nieuwe maan. Dat is het moment dat de smalle maansikkel met het blote oog te zien is.

De vastentijd is ook een periode van bezinning. “Zouden meer mensen moeten doen in deze tijd” schreef iemand mij toen ik hem een goede Ramadan toewenste. Bezinning betekent dat je stil staat bij wat je hebt. Dat je stilstaat bij wat je niet hebt. Dat je stilstaat bij het leven.

Veel mensen zijn op zoek naar bezinning. Veel mensen zijn op zoek naar zingeving. Toch zegt iets meer dan de helft van de Nederlanders niet gelovig te zijn.

49% hoort bij een religieuze groepering. 24% is Rooms-Katholiek, 15% Protestant, 5% Moslim.

Ik ben een paar dagen off-line. Off-line kan ik mij altijd het beste bezinnen. Ik wens iedereen veel bezinning. Mijn gelukswensen voor het suikerfeest volgen dinsdag.

Via de links kun je verder lezen.

Over Vasten (Wikipedia)

Over het schilderij.

Over Ramadan (Wikipedia)

Over Ramadan (NPO Focus met filmpjes)

Over de Islamitische maandkalender (Wikipedia)

Ik schrijf in eenvoudig Nederlands. Door deze teksten te lezen vergroot je je woordenschat. Woorden die je niet begrijpt kun je opzoeken. Bijvoorbeeld op Mijn woordenboek.

Als je wilt reageren kan dat, maar het is niet verplicht.

Als je mijn verhaaltjes niet per WhatsApp wilt ontvangen app dan UIT,

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *