IBM


Toen ik als reisbegeleider
in Egypte actief was, werkte ik ook veel samen met Egyptische collega’s en dat
samenwerken vond ik niet altijd makkelijk. Van de reizen die ik begeleidde waren uitgebreide draaiboeken, ik had daar zelf aan meegewerkt, en ik schepte er genoegen
in als alles volgens plan verliep. Soms was dat niet het geval en ik leerde al
snel dat ik me dan niet te druk moest maken, maar er op moest vertrouwen dat
het wel goed zou komen. Linksom of rechtsom. Moeilijk vond ik dat wel.
Ik werkte samen met
buschauffeurs, lokale gidsen, transfermannen, hotelreceptionisten,
kantoormedewerkers, te veel om op te noemen.
Met de mensen op het
hoofdkantoor in Cairo kon ik over het algemeen goed opschieten. Zij maakten de
reserveringen in hotels, typten de vouchers, stelden de passagierslijsten samen en brachten mij als reisbegeleider op de hoogte van mogelijke wijzigingen.
Er was één
medewerker, zijn naam is mij ontschoten, waar ik het niet zo goed mee kon
vinden. Hij kwam altijd iets te laat, had zijn werk niet altijd op orde en dat
irriteerde mij soms mateloos.
Op een morgen kwam ik
op het kantoor en trof ik hem niet aan.
“Ja, hij heeft een
andere baan. Hij werkt nu voor IBM.”
“Hè!”  zei ik, “Werkt hij voor IBM, die grote
Amerikaanse computergigant?
“Och” was het
antwoord. Er werken wel meer Egyptenaren voor IBM want de I staat voor
Inshallah, als God het wil. De B staat voor Bokra, en dat betekent morgen en de
M staat voor Ma’lesh, Never Mind of maakt niets uit.

De collega functioneerde niet zo goed en was ontslagen. Ik was dus niet de enige die dat had gezien, maar zijn ex-collega’s maakten er een grapje van.

De afgelopen maanden was ik enige tijd thuis. Inmiddels werk ik weer en heb ik geleerd wat losser in mijn werk te staan. Ik heb geleerd wat minder te jakkeren en werk tegenwoordig soms ook voor IBM.


Eerdere verhalen uit deze serie over mijn tijd in Egypte:

1. Vierduizend Amerikaanse Dollars

2. Kamer 619

3. Rechtsaf

4. Makkelijk verdiend


5. Mijn vriend Mohammed

2 antwoorden op “IBM”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *