Voortbouwen op goede resultaten

Op deze regenachtige zondag vond ik eindelijk
de tijd om de langverwachte kamerbrief “Vervolg succesvolle aanpak voortijdig
schoolverlaten”
eens zorgvuldig te lezen. De brief verscheen afgelopen maandag, maar op die dag werden ook vsv-cijfers bekend
gemaakt en de meeste publiciteit ging niet naar het toekomstige beleid maar
naar de oude cijfers, want het ging over de vsv-cijfers van vorig schooljaar.
Toen in december 2014 de brief “meer kansen
voor jongeren in een kwetsbare positie”
verscheen, was de kritiek niet van de
lucht. Ik hoorde mensen zeggen dat het een wel erg lange brief was, dat er wel
erg veel voorbeelden werden genoemd en ook dat de drie beleidslijnen niet
altijd even duidelijk waren.
Dat waren ze overigens wel, die drie
beleidslijnen, maar daarvoor moest je de brief wel goed lezen, of misschien
juist helemaal niet lezen en alleen onthouden wat de drie beleidslijnen waren.
  • Verbeteren van de aansluiting
    tussen vmbo, pro, vso en mbo.
  • Extra ruimte voor maatwerk in
    entreeopleidingen en op mbo-2 niveau.
  • Een sluitend vangnet in de regio.

Op het Koning Willem I College gingen we vanaf
januari 2015 voortvarend te werk en formuleerden we onze beleidsuitgangspunten
voor jongeren in een kwetsbare positie. Ook in de regio werden er stevige
stappen gezet. Uit allerlei geledingen werd er meegepraat over het nieuwe
beleid en op 4 februari, dus nog voor dat de brief verscheen, sprak ons
regionaal bestuur zijn goedkeuring al uit voor onze regionale vervolgaanpak.
De op 15 februari verschenen brief stemt me
hoopvol. Ook in deze brief vind ik dat er weer sprake is van veel herhaling,
maar ach… ik ben een onderwijsman en ken de kracht van de herhaling. Door de
bank genomen vind ik het een consistente brief met voldoende aanknopingspunten
voor scholen, gemeenten en regio’s en met een duidelijk doel voor ogen, nóg
meer jongeren met een kansrijk perspectief voorbereiden op hun toekomst.
Ergens op pagina 9 lees ik ook een zinnetje
dat me trots maakt.
“Intussen
heb ik vernomen dat men in veel regio’s reeds op de gevraagde wijze aan de slag
is om de vervolgaanpak per augustus 2016 voor te bereiden.”
Voor de regio Noordoost-Brabant geldt dat
zeker. Op 31 maart tekenen we een regionaal convenant 2016-2020. Daarin maken
we afspraken over het verder terugdringen van vsv, maar ook over het versterken
van de arbeidstoeleiding van jongeren in een kwetsbare positie. Op dezelfde dag
presenteer ik mijn boekje “Namen en rugnummers”.  In het voorwoord schrijft Cor van Gerven, bestuurder bij het Koning Willem I College, 
het volgende:
“Terugkijkend op ons vsv-beleid de laatste
jaren zie ik dat we sterke verbeteringen hebben bereikt. Het aantal voortijdig
schoolverlaters is aanzienlijk gedaald. Het terugdringen van voortijdig
schoolverlaten was destijds de aanleiding, de bijvangst is dat alle betrokkenen
nu veel beter samenwerken. Dat betaalt zich ook uit in veel andere situaties
waarin we elkaar nodig hebben en kunnen versterken. Dat maakt me blij en trots.”

Het is belangrijk om te blijven samenwerken. In
de regio Noordoost-Brabant blijven we dat zeker doen. Voor onze jongeren!Het boekje “Namen en rugnummers” is vanaf 31 maart te verkrijgen in de boekhandel. Meer informatie vindt u hier.


U kunt zich hier inschrijven voor de bijeenkomst op 31 maart. 


De genoemde kamerbrief van 15 februari 2016 kunt u hier downloaden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *