Ouders geen bezwaar

Ik schreef een serie rond het thema “Ouderbetrokkenheid” in het mbo en hbo. Vandaag deel 4: de Fontys Sporthogeschool.


“De student staat voorop, daar is geen twijfel over mogelijk, en in het hbo werken we met studenten die op weg zijn naar zelfstandigheid. Iedere student is anders en de ene student heeft daarbij meer begeleiding nodig dan de andere.”
Josien Coolen-Rothof werkt op de Fontys Sporthogeschool als docent, studieloopbaanbegeleider, stagebegeleider en zorgcoördinator. En daarnaast kun je haar gerust een expert op het gebied van ouderbetrokkenheid noemen. In het kader van haar Master Special Educational Needs deed ze onderzoek naar ouderbetrokkenheid op het hbo. Het resultaat is een lijvig praktijkgericht onderzoeksrapport dat luistert naar de titel Ouders geen bezwaar.


“De student staat voorop, maar ouders zijn geen bezwaar. Sterker nog: uit de resultaten van het onderzoek bleek dat zowel ouders/verzorgers als studenten van mening zijn dat ouderbetrokkenheid een positief effect kan hebben op het studiesucces van het kind.
Over het algemeen zijn de meeste studenten die bij ons studeren minimaal 18 jaar. In het 1e jaar stromen er ook studenten van 17 en heel uitzonderlijk 16 in. Er is geen discussie over de 18- of 18+ grens. Iedere student wordt gewoon als een 18+ student behandeld.


De Wetgeving Bescherming Persoonsgegevens stelt weliswaar dat er geen informatie over personen van 18 jaar of ouder aan derden verstrekt mag worden, maar als je studenten aan het begin van het schooljaar toestemming vraagt of de ouders informatie mogen ontvangen dan zegt 98% volmondig ja. Die 2% heeft daar vaak een goede reden voor en dat respecteren we natuurlijk. En we praten altijd met student en ouders samen.”
Op 12 oktober ontmoet ik Josien en wat me opvalt is dat ze in het gesprek steeds weer terugkomt op de verschillen tussen studenten. “We hebben er van 17 die hartstikke volwassen zijn, maar ook van 21 die je aan het handje mee moet nemen.” In haar onderzoek schrijft ze het als volgt. “De wetgeving lijkt aan te geven dat een persoon van 18 jaar volwassen is of behoort te zijn. De psychosociale groei van de adolescent is dan echter nog volop in ontwikkeling. Het is van belang dat het Hoger Onderwijs met dat gegeven rekening houdt. Er is behoefte aan een differentiatiemogelijkheid op de wetgeving, omdat niet elke student of situatie gelijk is.” 


Het onderzoek heeft energie gekost maar ook zeker
iets opgeleverd. Hoewel docenten soms nog wat sceptisch zijn komt er steeds
meer draagvlak voor ouderbetrokkenheid op het hbo. En bij de Sporthogeschool is
dat om twee redenen belangrijk. Door de ouders te betrekken kunnen we onze
studenten beter begeleiden, maar onze studenten worden later ook docent en
krijgen ook met ouders te maken. Het is dus belangrijk het goede voorbeeld te
geven.”Deel 1 t/m 3 uit deze serie kunt u teruglezen op www.reinoudvanuffelen.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *