We zijn op de goede weg

Ik schreef een serie rond het thema “Ouderbetrokkenheid” in het mbo en hbo. Vandaag deel 3: de afdeling MTS op het Koning Willem I College.


“We zijn op de goede weg”, zegt Ingrid Moran.
“Op de Middelbare Techniek School zien we dat er steeds meer draagvlak is om
de begeleiding van studenten structureel op te pakken.” vult Bert Verhoeven
aan. Bert werkt al enige tijd als Techniekmakelaar binnen de MTS en Ingrid is
dit schooljaar gestart om Loopbaanoriëntatie-
en begeleiding
meer handen en voeten te geven op de afdeling.
In de Techniek zijn er tientallen
verschillende opleidingen en van oudsher waren dat vooral BBL-opleidingen.
Studenten komen dan maar één dag in de week op school en werken vier dagen in
een bedrijf. Bert Verhoeven: “Het bedrijfsleven is jarenlang de natuurlijke
gesprekspartner geweest van onze docenten, daardoor was er minder aandacht voor
de ouders.”
“Maar dat is aan het veranderen” zegt Ingrid
Moran. “Meer en meer wordt er werk gemaakt van het contact met ouders. We
hebben daar best nog wel iets in te leren maar het begin is er. Ouderavonden en
algemene informatiemomenten hebben tegenwoordig een vaste plek op de jaaragenda
en als het even kan brengen we op zo’n avond een bezoek aan de praktijkruimte.
Dat is wat de ouders willen zien, want daar leert hun zoon of dochter een vak.”
Bert Verhoeven: “Aanleiding van deze positieve
verandering in het contact dat we hebben met ouders is eigenlijk het feit dat
het aandeel BBL-ers behoorlijk is afgenomen ten opzichte van het aantal
BOL-ers. “Die jong zitten tegenwoordig hele weken op school. Voor ouders is het
dan toch echt belangrijk dat ze weten hoe het er hier aan toe gaat. Maar ook
voor beginnende BBL-studenten is het belangrijk dat er contact met de ouders
is. Die gasten zijn nog zo jong en worden al snel overgeleverd aan het
bedrijfsleven. Op de MTS is de mentor de eerste contactpersoon naar de ouders,
maar we hebben zoveel opleidingen en sommige opleidingen hebben een team dat
bestaat uit één vakdocent die dan tegelijkertijd de mentor is. Het is best een
pittige klus om met al die ouders in contact te komen en te blijven.”
“In mijn werk als Techniekmakelaar” spreek ik
met jongeren die uitvallen op een opleiding. Bij een eerste gesprek nodig ik
altijd de ouders uit, 18+ of 18-. Ouders willen toch het beste voor hun kind en
met hun hulp krijgen we weer een hoop jongens op het goede spoor. Daar gaat het
uiteindelijk om, dat die gasten een beroepsopleiding afronden en gelukkig een
vak uitoefenen. Ouders kunnen daarbij van grote steun zijn.”Lees hier deel 2 uit deze serie: “Ouders komen voor hun kind”Lees hier deel 1 uit deze serie: “Ouders zijn trots op dat uniform”

MBO-Agenda SAMEN VERDER

Op 19 oktober presenteerde ik samen met Henny Wibbelink van de gemeente ‘s-Hertogenbosch de MBO-Agenda SAMEN VERDER. 

Momenteel is een groep van tien kartrekkers volop bezig met de uitvoering van deze beleidsagenda.

De agenda kunt u hier digitaal inzien. 

En klik op het krantenartikel als u dat volledig wilt lezen.


Ouders komen voor hun kind

Ik schreef een serie rond het thema “Ouderbetrokkenheid” in het mbo en hbo. Vandaag deel 2: de afdeling Kind & Educatie op het Koning Willem I College.


“Met alleen een ouderavond waarin met een
PowerPoint-presentatie iets wordt verteld over de opleiding haal je ouders
wel in de school, maar bereik je ze niet echt. Er wordt dan vooral veel
gezonden en echte interactie is er niet”, zegt Jolanda van den Heuvel,
afdelingsdirecteur bij Kind & Educatie. “Ouders komen niet alleen voor
opleidingstabellen en Plannen van Toetsing en Examinering; ouders komen vooral voor
hun kind en ouders komen voor de mentor. Ze willen weten wie hun kind
begeleidt.”
“Wij hebben hier sinds een paar jaar een
geweldig systeem waarmee allerhande materialen worden gerecycled. Op de
kleuterschool krijgen kleuters en dus ouders vaak de vraag om lege melkpakken
of wc-rollen mee te nemen. Nou, bij ons wordt die vraag ook gesteld, maar dan
in het groot. Je kunt het zo gek niet bedenken of wij kunnen het gebruiken,
allerlei gerecyclede materialen gesorteerd op vorm, kleur,  grootte noem maar op. Van al die materialen
maken onze studenten de prachtigste kunstwerken en die kunstwerken worden op de
ouderavond ten toon gesteld. Als je dan rondloopt zie je ouders trots de
kunstwerken van hun zoon of dochter bekijken. Maar je ziet ook dat studenten
hun ouders rondleiden, werkstukken van klasgenoten aanwijzen en hun ouders
voorstellen aan de mentor. Op die avonden gaat de interactie vanzelf. Er zijn
statafels, het is laagdrempelig en de gesprekken ontstaan spontaan. Op zo’n
ouderavond sta ik aan de deur, dan weten ouders ook gelijk wie ik ben”.


Het allerbelangrijkste in het contact met
ouders is dat mentoren kunnen putten uit een arsenaal van gespreksvaardigheden.
We hebben ook 10-minutengesprekken, waarop iedereen mag komen, ook als het goed
gaat, of misschien wel juist als het goed gaat. Het is namelijk net zo
belangrijk om complimentjes te geven. Als het lastig wordt is het belangrijk
dat je als afdelingsdirecteur aanspreekbaar bent voor iedereen. Ik zie graag
kritische ouders, maar er zijn ook ouders die niet altijd open staan voor de
werkelijkheid. Dat is niet altijd makkelijk en soms voel ik me wel eens een
mediator.”Lees hier deel 1 uit deze serie: “Ouders zijn trots op dat uniform”Ouders zijn trots op dat uniform

Ik schreef een serie korte reportages rond het thema “Ouderbetrokkenheid” op het Koning Willem I College en bij Fontys Hogeschool. Vandaag deel 1.

“Wij hebben best opgevoede ouders” lacht Jordi Palte als hij
vertelt over hoe er bij de Academie Orde & Veiligheid wordt omgegaan met
ouders. “In onze opleidingen is er veel aandacht voor discipline en die
discipline zie je bij de ouders terug, bij de ouderavonden ligt het
opkomstpercentage bijna altijd tegen de 100%.”

“We hebben eigenlijk drie soorten opleidingen” vervolgt Jordi. “Defensieopleidingen,
politieopleidingen en de opleiding tot particulier beveiliger. Iedere student
op onze opleiding loopt in een uniform en dat doen ze ook op de ouderavond. Je
ziet dan de ouders stilletjes trots zijn op hun kind en op dat uniform.”

“Dat uniform moet ruim voor aanvang van de opleiding gepast worden
en dat betekent dat alle aankomende studenten én alle ouders al voor de
zomervakantie een keer op school zijn geweest. Dan vertellen we wat we van de
studenten en hun ouders verwachten, is er gelegenheid om alles te vragen,
krijgen de ouders de studiegids en is er duidelijke informatie over het
kostenplaatje van de opleiding. De ouders die echt niet kunnen, en dat zijn er
ieder jaar maar een heel klein aantal, moeten zich persoonlijk afmelden. Wij
betrekken de ouders dus al op een heel vroeg moment bij de opleiding. Op die
dag vullen alle ouders ook een formulier in zodat we de meest recente
NAW-gegevens hebben. Reuze-gemakkelijk voor mentoren en het management van de
afdeling. Als de defensiestudenten bijvoorbeeld een week op bivak gaan worden
de ouders ook van te voren geïnformeerd of eigenlijk gebriefd om in
defensietermen te blijven.

Door het jaar heen is er regelmatig contact met ouders. Er zijn
ouderavonden en je kunt zeggen dat de mentor tegen de kerstvakantie wel een
keer met iedere ouder in contact is geweest.

Hoogtepunt van het jaar bij de defensieopleidingen is toch wel de ouderdag
op de Vughterheide.  Ouders zien dan niet
alleen hun kind in actie, maar doen ook zelf mee. Ze vinden dat echt ontzettend
leuk.

Onze studenten stromen na onze opleidingen vaak door naar politie of defensie. Dat betekent dat er in het tweede leerjaar altijd weer een ouderavond is met de wervingsvoorlichters van defensie en politie. Ook daar zijn vrijwel alle ouders present. Het gaat tenslotte om de toekomst van hun kind.”